Vipeholm har en lång historia. Militären hade länge en mark för att träna utanför Lund, nuvarande Kungsmarken. Under Första världskriget började man bygga ett regemente i staden på Vipelyckan. Krigets slut och 1925 års försvarsbeslut ledde till att de planerna aldrig blev av och området utnyttjades som bostäder till de folk som var hemlösa.

Vipeholmsexperimenten 1947–1955

1935-1982 var Vipeholm ett sju

khus, en anstalt för ”sinnessjuka”. Sjukhuset blev känt för eftervärlden genom Vipeholmsexperimenten, där patienter med utvecklingsstörning utnyttjades som försökspersoner för att kolla hur socker förstörde deras tänder.

Sjukhuset lades ned 1982 när man kom på mediciner som kunde hålla patienterna lugna, och sedan dess har det används som gymnasieskola.