Tegnérmuseet

Esaias Tegnér var en av sin tids mest betydande svenska författare och skalder. Han föddes år 1782 och dog 1846. Esaias Tegnér kom till lund för att studera år 1799 och lämnade staden 1826 när han fick tjänsten som biskop i Växjö stift. Tegnérmuseet är nordens äldsta författarmuseum.

Enligt Tegnér skall gården ha bestått av en boningslänga med handkammare, spiskammare och kök och tio rum. De flesta med gipstak, tapeter och mässingsdörrsförsedda porslinsugnar. Till gården fanns två längor, i den ena fanns brygghus med inmurad panna, packhus, vedbodar, vagnsskjul, ett stort stall, mangelbord och en drängkammare, i den andra, som var byggd av bränt tegel och ekepålar fanns loge och två lador.

Gården hotades av rivning efter 40 år efter det att Esaias Tegnér lämnat Lund för att bli biskop i Växjö. Gården räddades av Tegnérstiftelsen genom köp. Stiftelsen har därefter byggt upp ett museum och sökt att återskapa Tegnérs hem med originalinventarier.

Museet tillhörde tidigare Akademiska Föreningen, men förvaltas nu mera av Kulturen.

Tegnérmuseet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tegn%C3%A9rmuseet