Mårtenstorget är ett torg som ligger i centrala Lund. Det anlades 1842. Namnet ”Mårtenstorget” kommer från en medeltida kyrka som hette Sankt Mårtens kyrka. Denna kyrka låg sydväst om torget vid tidigare Norra Rådsrättet som idag heter Bankgatan. Torget ska även ha kallats för Oxtorget vid äldre tider, detta på grund av den förekommande kreaturshandeln som pågick där under dessa tider.

Idag finns det runt Mårtenstorget olika butiker, förutom Lunds saluhall, Lunds konsthall och Krognoshuset. Övrigt som ligger nära torget är Sparbanken Finns äldsta kontor och bl.a. ett antal butiker och restauranger.

Idag används torget för torghandel som varar mellan 06:30 till 14:30 från måndag till fredag med undantag för helgdagar och enstaka arrangemang som ordnas av kommunen. När torget inte används för torghandel, används det som en parkeringsplats.

Saluhallen invigdes den 21 april 1909. Handeln med fisk och kött skedde på Stortorget fram till Saluhallens invigning. Järnkonstruktionen uppfördes av Carl Holmbergs mekaniska verkstad. Hallen bestod av en stor huvudhall och två mindre hallar som var avsedda för ost och fisk. 1922 invigdes hallens första kylrum.