utanför

Järnvägen kom till Lund 1856. Stationshuset var klar på 1858. Den första arkitekten är okänd men på 1870-talet renoverades av Adolf Wilhelm Edelsvärd, och 1923-1926 av Folke Zettervall. Byggnaden är uppförd i neoklassicistisk stil.