Krognoshuset ligger vid Mårtenstorgets nordvästra hörn och är Lunds äldsta bevarade byggnad som inte är en kyrka. Huset tror man att det byggdes under 1300-talet och ingick då i en privat gårdsanläggning stor som hela Mårtenstorget. Under 1300- och 1400 talet ägdes huset av den danska adelsfamiljen Krognos.

I början av 1900 talet restaurerades huset för man trodde att det var en rest av Svartbrödrakorset vilket var felaktigt. Huset har ägds av flera professorer. Byggnaden renoverades 1905 av Theodor Wåhlin som ville att byggnaden skulle få ett mer klosterlikt utseende. 1929 överlät Lund stad byggnaden till Konstföreningen Aura. Byggnaden är en av dom få som finns kvar i Lund från medeltiden.

Esbjörn och Momo