Huset köptes 1855 av svarvaren Landgren. Hans hustru öppnade affären i ett rum i bottenvåningen. Skyltfönstret och entrédörren tillkom först 1891. Hyllinredningen sattes in 1906. Sedan kulturen förvärvat byggnaden 1962 kompletterades affären med inredningen som bevarats från Anna Persson hökeri vid Norrtull.

Hökeriet

Cajsa Selander, Emilia Lindell