Nyfikenpahistorien

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Hökeriet

         Huset köptes 1855 av svarvaren Landgren. Hans hustru öppnade affären i ett rum i bottenvåningen. Skyltfönstret och…

Stäket i lund

Visste inte hur man hitta sin text man la in här så skrev källor till dig här Källor: Lunds historia.se,…

  Vipeholm har en lång historia. Militären hade länge en mark för att träna utanför Lund, nuvarande Kungsmarken. Under Första…

Högevall, Stadsvallen

År 1130 byggdes en stadsvall runt Lund som skulle försvara från angrepp och attacker utifrån och skydda staden, men den…

Lunds station

Järnvägen kom till Lund 1856. Stationshuset var klar på 1858. Den första arkitekten är okänd men på 1870-talet renoverades av…

Krognoshuset

Krognoshuset ligger vid Mårtenstorgets nordvästra hörn och är Lunds äldsta bevarade byggnad som inte är en kyrka. Huset tror man…

Mårtenstorget och Saluhallen

Mårtenstorget är ett torg som ligger i centrala Lund. Det anlades 1842. Namnet ”Mårtenstorget” kommer från en medeltida kyrka som…

Stäket i Lund philip döhle,kasper nilsson

Stäket Stäket är ett hus vid Stora Södergatan i centrala Lund. Huset härstammar från 1570-talet och var i äldre tid…

Tegnérmuseet

Tegnérmuseet Esaias Tegnér var en av sin tids mest betydande svenska författare och skalder. Han föddes år 1782 och dog…

Clemenstorget

 Clemenstorget är ett torg i Lund. Det ligger omkring 100 meter nordost om Lunds centralstation. Clemenstorget är känt för sin torghandel, främst loppmarknad….

© 2018 Nyfikenpahistorien. Tema av Anders Norén.